Šoti lontkõrv / kikk-kõrv

 

Üldine kirjeldus

Unikaalsete volditud kõrvade tõttu meenutab Šoti lontkõrv öökulli. Peadligi tihedalt voltunud kõrvad teevad kiisu näo ümarmaks ja annavad armsa öökullisarnase välimuse. Šoti lontkõrval on suured ümmargused silmad, mis asetsevad üksteisest laia ja suhteliselt lühikese nina tõttu piisaval kaugusel, et meenutada öökulli. Kiisul on tavapärselt tugev ja jässakam keha, käpad pigem lühemapoolsed. Tal on briti kassitõuga sarnane kehaehitus, sest need kassiliigid on üksteisega tihedamalt suguluses.  Šoti lontkõrvalisi on nii lühi-kui ka pikakarvalisi. Lühikarvalise kiisu karv on tihe ja tavalisest pehmem või hästi pehme. Kassitõu teeb eriliseks pärilikult edasi kanduv kõrvakõhre geneetiline mutatsioon, mis põhjustab kõrvade voltumise umbes 2-3 nädalaselt. 

 

Ajalugu

Esimene teadaolev scottish fold avastati 1961 aastal Šotimaa laudast, tollal leidis karjane William Ross, et pesakonnast ühe kassi kõrvad olid voltis. Ta pani sellele erilisele kassile nimeks Susie. Susie oli valget värvi pikakarvaline emane kass. Hiljem tehti kindlaks ka aretustingimused, sest geneetilise mutatsiooni tõttu ei ole lubatud ristata kahte lontkõrva omavahel, kuna see põhjustab suure tõenäosusega kassipoegadele eluohtlikku kõhredegeneratiivset haigust. Selle haiguse puhul on kassi kõhrelised elundid väga nõrgad ja põhjustavad kassipoegade liikumishälvet ning varast surma. Kõhremobiilsust saab kontrollide saba jäikust katsudes, normaalselt on saba elastne ja paindlik. Šoti lontkõrvu on lubatud ristata vaid sirgekõrvalistega. Lubatakse ristata ka ameerika ja briti lühikarvalistega. 

 

Isiksus

Šoti lontkõrvalised on keskmisest arukamad, ustavad ja lojaalsed oma perekonnale. Nad on keskmisest seltskondlikumad, kuid rahulikumad ja tulevad väga hästi toime lastega. Kiisud on mängu- ja õpihimulised. Kiisud on väga sõbralikud ka teiste koduloomade vastu. Šoti lontkõrvalised võivad suhteliselt kergelt kiinduda oma peremehesse. Lisaks toas olemisele meeldib kiisudele ka õues mängimine ja jooksmine.  Üksindus võib sageli kiisule masendavat meeleolu põhjustada. Šoti lontkõrvaliste tuntumaid firmamärke on "Buddha" asendis istumine (jalad välja sirutatud ja esikäpad kõhul) ja nad võivad vägagi pikka aega seista kahel käpal (hea kehavalitsemisoskus). Lisaks on nad tuntud ka selle poolest, et neile meeldib seliliasendis magada, nad on vaiksed kassid ja teevad häält vaid äärmisel vajadusel. Suhteliselt omapärane ja kompleksne hääletämber ja häälitsus on Šoti lontkõrvalisele samuti omane. 

 

Tõutunnused

Šoti lontkõrvalisi on kõikides värvivariatsioonides ja mustrites, samuti on neid nii lühi-kui pikakarvalisi , ning nii lontis kui ka kikkis kõrvadega. Silmavärvus sõltub kiisu kasukast ja selle tekstuurist, leidub kõiksuguseid silmavärve, kuid kõige levinum on vaskne (oranžikas) silmavärv. Kiisul on ümmargune nägu ja suured ümmargused teineteisest suhteliselt kaugel asetsevad silmad. Kiisu on keskmise suurusega ja keskmise kondiga, veidi briti lühikarvalist kiisut meenutav oma keha kabariitide poolest. Kiisud sünnivad kõik sirgete kõrvadega ja alles 18-24 päevaselt voltuvad nende kõrvad, kes kannavad endas antud tõule iseloomulikku geeni. Tavaliselt on pooled pesakonnast sirgete ja pooled volditud kõrvadega.